UVJETI DONACIJE

1. Žene poduzetnice Međimurja mogu primati donacije, prema čl. 39 Statuta Udruge, koji je javno dostupan na ovoj web stranici.
2. Prihvaćanje donacije, dara ili potpore je u skladu s diskrecijskom politikom Udruge Žene poduzetnice Međimurja.
3. Žene poduzetnice Međimurja neće prihvatiti donaciju, ako se ista ne može koristiti ili trošiti sukladno ciljevima Udruge Žene poduzetnice Međimurja.
4. Donacija se neće prihvatiti ako bi pod bilo kojim razumnim okolnostima ovakva donacija ugrozila financijsku sigurnost donatora.
5. Žene poduzetnice Međimurja nisu ovlaštene davati savjete o poreznom ili drugom tretmanu donacija te će, ukoliko je to potrebno, uputiti donatore da potraže smjernice od ovlaštenih institucija, kako bi im pomogli u postupku doniranja.
6. Darovi i usluge u naturi primat će se samo prema prethodnoj procjeni Udruge Žene poduzetnice Međimurja. Darovi čiji izvori nisu transparentni ili čija je upotreba ograničena na neki način, neće se moći prihvatiti.
7. Žene poduzetnice Međimurja mogu uručiti priznanja donatorima.
8. Žene poduzetnice Međimurja će poštovati ​​namjeru darovatelja da ostane anoniman. Što se tiče anonimnih donacija, Žene poduzetnice Međimurja će podatke o donatoru ograničiti samo na one članove Udruge koji to moraju znati.
9. Žene poduzetnice Međimurja neće dati nikakvu naknadu bilo kojoj trećoj osobi za usmjeravanje donatora prema Udruzi Žene poduzetnice Međimurja.