KALENDAR RADA

Očekuju vas brojne korisne aktivnosti tijekom 2024. godine

KALENDAR RADA

Očekuju vas brojne korisne aktivnosti tijekom 2023.

NAŠI CILJEVI

 • Promicanje i unapređivanje ženskog poduzetništva i poduzetničke kulture
 • Povezivanje poduzetnica na svim razinama
 • Razmjena informacija (networking)
 • Poticanje žena na poduzetničku djelatnost
 • Mentorstvo članica udruge
 • Povezivanje sa srodnim udrugama i s poduzetnicama diljem svijeta
 • Kontinuirana edukacija žena u svrhu podizanja njihovih stručnih vještina (social marketing, prodajne vještine, branding…)
 • Promicanje i unapređivanje informatizacije i informatičke kulture
 • Poticanje i provođenje inicijativa koje pridonose gospodarskom i kulturnom razvitku, prvenstveno u Međimurskoj županiji, ali i šire
 • Podizanje svijesti o ženskom poduzetništvu, pogotovo posebnih skupina nezaposlenih žena
Žene poduzetnice Međimurja

NAŠI CILJEVI

 • Promicanje i unapređivanje ženskog poduzetništva i poduzetničke kulture
 • Povezivanje poduzetnica na svim razinama
 • Razmjena informacija (networking)
 • Poticanje žena na poduzetničku djelatnost
 • Mentorstvo članica udruge
 • Povezivanje sa srodnim udrugama i s poduzetnicama diljem svijeta
 • Kontinuirana edukacija žena u svrhu podizanja njihovih stručnih vještina (social marketing, prodajne vještine, branding…)
 • Promicanje i unapređivanje informatizacije i informatičke kulture
 • Socijalno poduzetništvo
 • Poticanje i provođenje inicijativa koje pridonose gospodarskom i kulturnom razvitku, prvenstveno u Međimurskoj županiji, ali i šire
 • Podizanje svijesti o ženskom poduzetništvu, pogotovo posebnih skupina nezaposlenih žena

DJELATNOSTI

 • Povezivanje i okupljanje poduzetnica zainteresiranih za zajednički rad na razvoju gospodarstva i realizaciji različitih projekata u županiji, zemlji i inozemstvu, radi razmjene iskustva, znanja i informacija
 • Organizacija savjetovanja, predavanja, seminara, prezentacija, konferencija, sajmova i drugih stručnih skupova
 • Pružanje savjetodavne i druge pomoći članicama, u zaštiti i promicanju njihovih prava i interesa
 • Briga o stručnom i profesionalnom usavršavanju članica
 • Organiziranje edukacija i praktičnih radionica za članice udruge – mjesečno
 • Suradnja sa stručnim suradnicima iz psihologije, psihoterapijske radionice – kvartalno
 • Organizacija manjih sajmova prema djelatnosti (rukotvorine, lifestyle, OPG…)
 • Predlaganje i provedba različitih projekata
 • Ostvarivanje suradnje s jedinicama lokalne i područne samouprave, kao i drugim udrugama i organizacijama u zemlji i inozemstvu
 • Objava članaka i povremenih publikacija

DJELATNOSTI

 • Povezivanje i okupljanje poduzetnica zainteresiranih za zajednički rad na razvoju gospodarstva i realizaciji različitih projekata u županiji, zemlji i inozemstvu, radi razmjene iskustva, znanja i informacija
 • Organizacija savjetovanja, predavanja, seminara, prezentacija, konferencija, sajmova i drugih stručnih skupova
 • Pružanje savjetodavne i druge pomoći članicama, u zaštiti i promicanju njihovih prava i interesa
 • Briga o stručnom i profesionalnom usavršavanju članica
 • Organiziranje edukacija i praktičnih radionica za članice udruge – mjesečno
 • Suradnja sa stručnim suradnicima iz psihologije, psihoterapijske radionice – kvartalno
 • Organizacija manjih sajmova prema djelatnosti (rukotvorine, lifestyle, OPG…)
 • Organizacija sajma ženskog poduzetništva – jednom godišnje
 • Organizacija nagrade “Žena poduzetnica godine”
 • Predlaganje i provedba različitih projekata
 • Ostvarivanje suradnje s jedinicama lokalne i područne samouprave, kao i drugim udrugama i organizacijama u zemlji i inozemstvu
 • Objava članaka i povremenih publikacija

STRUČNI TIM

VREMEPLOV